Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Všetko bolo inak - Pravek sa nekonal: Úvod k téme nasledujúcich článkov

29. 08. 2017 8:01:41
Zdá sa, že dejiny boli celkom iné ako uvádza oficiálna veda - tvrdí celá plejáda modernistických výskumníkov. Nasledujúci cyklus článkov je pokusom o interdisciplinárny pohľad netradičných poznatkov na vývoj a históriu Zeme.

Na mojom blogu sa pokúsim v niekoľkých cykloch článkov rozvinúť témy, ktoré sa týkajú novátorských - alternatívnych - pohľadov a prístupov na dejiny Zeme a históriu ľudstva. Vecou som sa zaoberal aj v jednej zo svojich publikácii, preto v tomto úvodnom článku aspoň stručne zhrniem základné tézy, ktoré budeme podrobnejšie skúmať v nasledujúcich článkoch.

ČO BY STE POVEDALI NA TOTO?

Pravek prebehol vo veľmi krátkom čase a, z celkového pohľadu, skončil len „včera“. Počnúc prvohorami, končiac dobou ľadovou.

Prehistorické udalosti poslednej doby ľadovej a doby kamennej a bronzovej sa odohrali v skutočnosti v dobe historickej, pokiaľ počítame podľa zaužívaného letopočtu. Teda časovo bližšie k dnešku.

Deje, ktoré zaraďujeme do obdobia antiky, sa stali najmenej o 1000 rokov neskôr ako učí akademická veda. Uvedené klasické obdobie skončilo až v 9. storočí a prekrýva sa so storočiami raného stredoveku. Ten vlastne neexistoval a mnoho udalostí známych z oficiálnych dejín raného stredoveku je iba priemetom udalostí z počiatku 2.tisícročia.

Celé dejiny Zeme je možné vtesnať do necelých 10000 rokov, ktoré boli predelené jednou gigantickou celoplanetárnou katastrofou - potopou - a dvoma „menšími“ kataklizmami, ktoré vyznačili obdobie tzv. megalitov a dobu reálnej histórie.

Žiadna darwinovská evolúcia v rámci tzv. geologických epoch neexistovala. Planéta Zem a ľudstvo so svojou históriou je veľmi mladé.

Tri veľké katastrofy zmietli z povrchu nielen celé civilizácie zakaždým tvár planéty, ale spôsobili aj kolektívnu amnéziu. Okrem čriepkov vedomostí a informácií sa do novej epochy po každej celosvetovej pohrome nedostalo takmer nič. Ak sa predsa niečo zachovalo, často tie poznatky mocipáni ukryli alebo zničili, aby mohli napísať vlastné dejiny - históriu víťazov...

To sú dôvody, pre ktoré môžeme povedať, že skutočné dejiny našej planéty a históriu ľudstva takmer nepoznáme. Vieme len, že tzv. akademickou - školskou - vedou prezentovaný obraz sveta je nesprávny, falošný ba, z neznalosti, či dokonca zámerne skreslený!

Ak je čitateľ pohoršený alebo šokovaný vyššie uvedenými tvrdeniami a výrokmi, môžem ho ubezpečiť, že to nie je len môj názor, ale je podložený prácami a výskumom desiatok ľudí. Nie - nespomeniem tu len spochybňovaných „záhadológov“ a spisovateľov typu Dänikena. Hoci práve niektorí z nich, vďaka akejsi „laickej“ rozhľadenosti a nezviazanosti „fachidiociou“ úzkej špecializácie, nakopli do výskumu pokrokových vedcov - ako skutočných odborníkov. Práve niektorí „neortodoxní“ bádatelia, poctivo a bez zaťaženia poučkami akademikov, zistili, že s niektorými zaužívanými poučkami a „nespochybniteľnými vedeckými pravdami“ nie je niečo v poriadku. Nielen v detailoch, ale v ich podstate!...

Témy, ktorými sa budeme zaoberať, by sme mohli rozdeliť do dvoch častí:

Prvá časť prezentuje okruh názorov, ktorý smeruje k spochybneniu klasického názoru na dejiny Zeme a histórie v tom zmysle, že hovorí o podstatne starších dejinách civilizácie. Vedci vtesnali históriu do kratučkých šiestich tisícročí počnúc Sumerom a Egyptom. Novátorskí výskumníci tvrdia - a dokladujú nálezmi a ich novými interpretáciami, tiež potvrdzujúc korektnosť mnohých starobylých písiem, mytologických i náboženských - že existovala tzv. predpotopná vyspelá civilizácia. Ide o okruh poznatkov osobností ako Johannes von Buttlar, Zecharia Sitchin, Robert Bauval, Graham Hancock, egyptológ John Antony West. Z našich končín o teórie spisovateľov Iva Wiesnera, Jiřího Wojnara, či atlantológov a katastrofistov Ignatia Donellyho, Arthura Posnanského a Immanuela Velikovského i poznatky a teórie knihovníkov manželov Flem-Athových, profesora histórie vedy Charlesa Hapgooda a ďalších.

V druhej časti – ktorú by sme mohli pracovne nazvať VEĽMI KRÁTKE DEJINY - nadväzujem na okruh poznatkov ešte novších a radikálnejších, ktoré, naopak, tvrdia, že celé dejiny planéty (v rámci geológie, paleontológie, atď...) i poznaná história ľudstva je výrazne kratšia ako uvádzajú oficiálne uznávané náuky! Podľa ich poznatkov je potrebné úplne vyškrtnúť celý pravek ako iluzórne obdobie! Imaginárne sú však aj niektoré historické obdobia tzv. školského dejepisu, a preto sa dostávajú k odhadu celých dejín Zeme asi v takých časových koordinátoch ako uvádzajú niektoré posvätné spisy vrátane Biblie! Práve k takým modelom dejín Zeme sa dopracoval nemecký bádateľ a spisovateľ, pôvodne stavebný inžinier Hans Joachim Zillmer s tímom svojich priaznivcov a spolupracovníkov. Výskumy uvádzajú šokujúce poznatky, napr. že ľudia žili súbežne s dinosaurami a že príčinou vzniku geologických vrstiev bola jediná veľká katastrofa – Potopa, odmietajúc darvinovský evolučný model.

Člen ruskej akadémie, matematik Vladimir Fomenko, na základe matematických modelov, vypracoval teóriu vrstviacich sa historických blokov, ktoré skracujú poznateľné dejiny na skromných 1100 rokov smerom dozadu. Nezávisle od neho mnohí vedci dospeli, aj na základe geologických, paleontologických ale aj jazykovedných výskumov a skúmania genetiky k záverom, že dobu kamennú a bronzovú, tiež reálnu antiku je potrebné skrátiť ako keď sa scvrkne umelo natiahnutý gumový pás a ranný stredovek odmietnuť ako fiktívne obdobie, minimálne troch až piatich „temných storočí“ bez udalostí!

Geológ David Keys sa domnieva, že najmenej Európu a široké okolie postihla asi v polovici 6.storočia kataklizma kozmického pôvodu a prerušila beh civilizácie...

Práve o „temnej diere“ raného stredoveku existujú pôsobivé výskumy profesora Heriberta Illiga z uhla pohľadu historika. Profesor Illig sa preto, i z dôvodu absencie relevantných historických dát nazdáva, že takmer tri storočia raného stredoveku (6. až 9.stor.) je potrebné z časovej osi úplne vystrihnúť.

Jeho závery tiež podporuje celá plejáda ďalších vedcov ako Dr. Hans-Ulrich Niemitz vo svojich štúdiách a knihách z rokov 1995, 1997 a 2000 alebo Manfred Zeller (1993), či Gunter Lüling, ktorý navrhol nový scenár vysvetlenia tzv. „temných období“ (Lüling 1974 a 1981).

Takto novátorsky poňaté dejiny vytvárajú nové otázniky aj v téme histórie obrovskej skupiny slovanských národov i nás – obyvateľov Čiech a Slovenska. Ukazujú sa prekvapujúce, až neuveriteľné súvislosti a indície o nekorektnosti oficiálnych údajov o priebehu dejov - od antiky až po obdobie renesancie. Hovorí sa dokonca o bezprecedentnom falšovaní antických i stredovekých zdrojov tzv. „scaligerovskou historiografiou“. Jednoducho povedané: Dejiny Európy i slovanských národov boli, zdá sa, celkom iné ako nás učili.

Vznikla a rozvíja sa tzv. „Nová chronológia“, ktorá spochybňuje nielen geologické dejiny planéty, ale aj civilnú či cirkevnú históriu. Aj dejiny kresťanstva, islamu a ďalších náboženstiev často nesúhlasia s novými poznatkami...

Práve tento blog som vytvoril pre prípadných záujemcov, ktorí by sa chceli dozvedieť viac, prípadne sa zapojiť do diskusie. Tiež pre „kolegov“, ktorí tiež tvorivo pristupujú k podobným témam a výskumom. Blog by mohol napomôcť k „spájaniu“ a, možno po čase, aj k spoločným projektom v tejto veci.

K prvému okruhu názorov sa vrátime v inom cykle. Cyklus nasledujúcich článkov sa bude týkať hlavne druhého okruhu poznatkov - tzv. skrátenej chronológie svetových dejín, pretože bol doteraz verejnosti prezentovaný v menšej miere.

Autor: Marián Kapolka | úterý 29.8.2017 8:01 | karma článku: 12.36 | přečteno: 559x

Další články blogera

Marián Kapolka

Polemiky o evolúcii.- 4. „Šialene dlhý“ vek Zeme ako dôsledok ďalších metód

Po rozbore metódy rádioaktívneho uhlíka pristúpime k ďalším dvom metódam - draslík-argón a urán-olovo, na stanovovanie veku od miliónov až po miliardy rokov. Preskúmame polemiku okolo datovania hory Sv.Heleny.

20.9.2017 v 17:14 | Karma článku: 6.55 | Přečteno: 181 | Diskuse

Marián Kapolka

Polemiky o evolúcii. – 3. Problémy a pochybnosti o rádiouhlíkovej metóde

V predchádzajúcom článku sme stručne zopakovali a zhodnotili metódu rádioaktívneho uhlíka pri určovaní veku v geochronológii. Aké sú teda konkrétne pochybnosti o tejto metóde?

19.9.2017 v 21:13 | Karma článku: 8.06 | Přečteno: 258 |

Marián Kapolka

Polemiky o evolúcii. – 2. Geochronológia a metóda rádioaktívneho uhlíka

Geochronológia - stratigrafia a rádiometrické metódy sú jedným z pilierov evolucionizmu. Aké sú ich predpoklady, problémy a obmedzenia? Aké sú konkrétne pochybnosti o metóde rádioaktívneho uhlíka C-14.

19.9.2017 v 19:43 | Karma článku: 5.76 | Přečteno: 129 |

Marián Kapolka

Polemiky o evolúcii.- 1. Vedci sú veľmi skeptickí

Hlavné body polemiky svetonázorov. O čom sa diskutuje? Sú nejaké závery z polemík? Články z novej série nájdete v rubrike: Polemiky o evolúcii.

19.9.2017 v 17:12 | Karma článku: 8.61 | Přečteno: 220 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Těžba nerostů na asteroidech – sen nebo realita?

Pod pojmem asteroid si jistě většina z nás vybaví hrozivého obra, schopného jedním úderem vyhladit většinu naší civilizace. Některé asteroidy by ale mohly být opakem. Mohly by se zasloužit o náš blahobyt. (délka blogu 5 min.)

21.9.2017 v 8:00 | Karma článku: 18.53 | Přečteno: 368 | Diskuse

Marián Kapolka

Polemiky o evolúcii.- 4. „Šialene dlhý“ vek Zeme ako dôsledok ďalších metód

Po rozbore metódy rádioaktívneho uhlíka pristúpime k ďalším dvom metódam - draslík-argón a urán-olovo, na stanovovanie veku od miliónov až po miliardy rokov. Preskúmame polemiku okolo datovania hory Sv.Heleny.

20.9.2017 v 17:14 | Karma článku: 6.55 | Přečteno: 181 | Diskuse

Marián Kapolka

Polemiky o evolúcii. – 3. Problémy a pochybnosti o rádiouhlíkovej metóde

V predchádzajúcom článku sme stručne zopakovali a zhodnotili metódu rádioaktívneho uhlíka pri určovaní veku v geochronológii. Aké sú teda konkrétne pochybnosti o tejto metóde?

19.9.2017 v 21:13 | Karma článku: 8.06 | Přečteno: 258 |

Marián Kapolka

Polemiky o evolúcii. – 2. Geochronológia a metóda rádioaktívneho uhlíka

Geochronológia - stratigrafia a rádiometrické metódy sú jedným z pilierov evolucionizmu. Aké sú ich predpoklady, problémy a obmedzenia? Aké sú konkrétne pochybnosti o metóde rádioaktívneho uhlíka C-14.

19.9.2017 v 19:43 | Karma článku: 5.76 | Přečteno: 129 |

Marián Kapolka

Polemiky o evolúcii.- 1. Vedci sú veľmi skeptickí

Hlavné body polemiky svetonázorov. O čom sa diskutuje? Sú nejaké závery z polemík? Články z novej série nájdete v rubrike: Polemiky o evolúcii.

19.9.2017 v 17:12 | Karma článku: 8.61 | Přečteno: 220 |
Počet článků 6 Celková karma 8.36 Průměrná čtenost 269

 

  Narodený  r.1954 v Poprade. Stredná škola v odbore chémia vo Svite (Slovensko).  Študoval som experimentálnu a kvantovú fyziku na Prírodných vedách v Košiciach a neskôr matematiku a pedagogiku. Do r.2005 som učil, neskôr aj podnikal. Teraz som oficiálne na dôchodku, bývam vo Vysokých Tatrách.

 Súkromne sa 3  desaťročia zaujímam o témy nekonvenčnej vedy, filozofie, histórie a náboženstva, o záhadné a nevysvetliteľné fenomény. Tiež o oblasť ortodoxnej ale aj "romantickej" mytológie. Úvahy, články a poviedky k uvedeným témam som vydával formou samizdatov pre úzky okruh záujemcov, neskôr aj na niektorých portáloch zaoberajúcich sa mytológiou, RPG a históriou (napr.Srdce Erinelu, Slovanská beseda...) Vyšla mi kniha "Poslanie Strážcov Alatyru" - na motívy mýtických dejín Praslovanov ( vo vlastnom nákkade, Pectus 2010). V roku 2016 som spracoval vedecko-populárne témy z oblasti alternatívnej vedy a histórie, novej chronológie svetových dejín a príbuzných disciplín, s využitím interdisciplinárneho prístupu. Texty som ponúkol vydavateľstvám a tak vyšla kniha: VŠETKO BOLO INAK - Pravek sa nekonal, Eko-konzult 2016. Mám záujem podeliť sa o novátorské poznatky a prístupy z knihy, na vašom portáli, prípadne založiť blog s novými nadväzujúcimi témami i podnietiť diskusné fórum...

Úryvky z knihy, tiež nadväzná štúdia, boli tiež propagovavané na portáli CEZ-OKNO, ktorý sa zaoberá prehistóriou, ezoterikou a alternatívnym výskummom dejín a civilizácie: v rubrike ARCHEO+/Marián Kapolka

V blogu na tomto portáli by som sa chcel zamerať podrobnejšie na oblasť tzv. Novej chronológie - "skrátených" dejín, čo bola jedna z podtém uvedenej publikácie. Tiež rozvinúť oblasť vznikajúcej novátorskej kozmológie dr. Donalda E.Scotta "Elektrického vesmíru", s čím súvisí aj neortodoxný výskum prehistórie a starovekých civilizácií.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.